Returpolicy

Rätt till återkallande, rätt att returnera

Du kan skicka tillbaka varan utan att ange anledning inom 2 veckor genom att skicka tillbaka det gällande objektet. Denna period startas som tidigast efter mottagandet av varor och instruktioner. Du kan förklara returen genom att kräva utbetalning i textad form, t. ex. brev, fax eller e-postmeddelande. För att täckas av perioden räcker det att vidarebefordra varorna eller uttaget i tid. Uttagsbegäran måste skickas till följande adress:


MMOGA Ltd.
705 A, Silvercord
Tower 2, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon
Hong Kong


info@mmoga.comMMOGA Ltd. förmedlar endast uppsägningen av avtalet mellan gällande leverantör och kund. 

Förmedlingsavtalet mellan MMOGA Ltd. och kunden löper ut efter returens tidsperiod gentemot säljaren. 

Vid uttagsbegäran måste de förmåner som erhållits på båda sidor återbetalas och i vissa fall även den vinst som uppstått. Om du inte kan returnera mottagna varor i fullständigt skick eller i ändrad form, måste du i den mån betala oss ersättningen.
Detta gäller inte om ändring endast skett för att kontrollera avtalets objekt. Bortsett från detta, kan du inte undvika ersättningen medan du använder avtalets objekt och undviker objektändringar inom återkallningsperioden.

Skulle beställaren annullera sin beställning inom 14 dagar och MMOGA Ltd. återbetalar dennes pengar, kan betällaren få en behandlingsavgift på upp till 10 EUR. Återbetalningen mottages inom 7 dagar. Betalningen återsänds genom tidigare använd betalningsmetod.

Annulleringsrättighet av digitala och virtuella varor:
MMOGA Ltd. anger att en annulleringsrättigheten bland annat inte ges när den förmedlade produkten har producerats enligt kundspecifikationer eller kundanpassning eller inte kan returneras på grund av dess skick.
Digitala och virtuella varor utesluts från annulleringsrättigheten eftersom de inte är returneringsbara på grund av dess skick.
För närvarande förmedlar MMOGA Ltd. enbart digitala och virtuella varor i sin butik. Returnering av de förmedlade leverantörsavtalen och motsvarande återbetalning av varans värde kan inte beviljas efter förmedling av virtuellt eller digitalt nyttjande, eftersom varan måste lämnas tillbaka i obruten förpackning och därför inte berättigad för retur.

Slut på annulleringspolicyn


SUPPORT CENTER
m_key:ZyjefvgE8GPporHyfgKl